Νέες Αρχαιρεσίες

3 Μαρτίου 2017 espolygyrou@gmail.com 0

Μετά από την διαδικασία αρχαιρεσιών το νέο ΔΣ που προκύπτει είναι: Πρόεδρος Ρόκος Απόστολος Αντιπρόεδρος Παπαπαναγιώτου Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Παπαθανασίου Θωμάς Ταμίας Τσιπινιάς Δημήτριος Μέλη […]