Νέο σύστημα φορολόγησης ατομικών επιχειρήσεων_Ελάχιστο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα

26 Απριλίου 2024 espolygyrou@gmail.com 0

Αθήνα, 26 Απριλίου 2024Αρ. πρωτ: ΓΑ 9379 Προς Κυρίες και Κύριοι, Με αφορμή την ήδη δημοσιευθείσα υπ’ αριθμ. Ε2027/2024 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, σαςπαραθέτουμε τις κυριότερες […]