Δημοσίευση νέου ν. 5019/2023 για το ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων

21 Φεβρουαρίου 2023 espolygyrou@gmail.com 0

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023Αρ. πρωτ: ΓΑ 9130 ΠροςΟμοσπονδίες- μέλη ΕΣΕΕΕμπορικούς ΣυλλόγουςΑντιπροσώπουςΈδρες τους Θέμα: Δημοσίευση νέου ν. 5019/2023 για το ωράριο λειτουργίας τωνκαταστημάτων Κυρίες και Κύριοι, […]